[1]
A. Vilanova, D. García, L. Abelló, M. Rovira, y N. Aletà, «Balance de una producción combinada: madera de nogal y avellana», Cuad. Soc. Esp. Cienc. For., vol. 44, n.º 2, oct. 2018.