(1)
Vilanova, A.; García, D.; Abelló, L.; Rovira, M.; Aletà, N. Balance De Una producción Combinada: Madera De Nogal Y Avellana. Cuad. Soc. Esp. Cienc. For. 2018, 44.